агач

 • 113Юстыт — Характеристика Длина 62 км Водоток Исток  · Местоположение Кош Агачский район, хребет Чихачёва Устье Чуя (приток Катуни)  · Местоположение Кош Аг …

  Википедия

 • 114әрәтә — 1. Умартада кәрәз җимерелеп төшмәсен өчен куела торган аркылы агач 2. Тарантасның арт күчәреннән ал күчәре терәккә (мендәргә) тоташтырылган колга сыман аскы агач …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 115әрчү — АРЧУ – 1. Нәр. б. кабыгын, тышчасын алып ташлау, чистарту, салдыру 2. Чүп, пычрак һ. б. ш. дан чистарту, арындыру өс башларын тузаннан әрчергә керештеләр 3. Агач куакларны тамырлары белән куптарып, берәр урынны чистарту урман арасыннан юл әрчү. и …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 116бастырык — 1. Салам, печән кебек йөкләр таралмасын өчен, өстән бастырып куела торган агач. Бастырма. Нәр. б. бастырып тора торган авырлык 2. Баш башы капка яки ишек кыстыргычларына тыгыла торган агач – бикнең бер төре. БАСТЫРЫК БАВЫ – Йөк өстенә салынган… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 117җепсә — и. 1. Сосада шүрене урнаштыру торган таякчык; шүре күчәре. диал. Тәгәрмәч теше, киги 2. Өй яки каралты кыегында түбә такталарын беркетү өчен бәпкәләргә аркылы кагылган агач. Гомумән берничә тактадан ясалган әйбердә (койма, капка һ. б.) такталарны …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 118канәфер — КҮГӘРЧЕН ТӘПИЕ – I. 1. Аерча таҗ яфракчыклы, шәмәхә, кызыл, ал, ак чәчәк ата торган үлән үсемлек 2. сөйл. Сирень. II. КАНӘФЕР – Мирт семь. алсу яки ак, вак чәчәкле мәңге яшел тропик агач; бөреләре бик хуш исле һәм майга бай. Шул агач бөресеннән… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 119кәрлә — 1. Нормаль булмаган, артык тәбәнәк буйлы кеше. Гомумән тәбәнәк буйлы кеше 2. Әкиятләрдә: бик кечкенә фантастик зат 3. с. Кечкенә, бик кечкенә. күч. Әһәмиятсез. КӘРЛӘ АГАЧ – Ылыссыман вак яфраклы тәбәнәк агач, куак; арчан; рус. Вереск …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 120киртә — (КИРТӘЛӘҮ) – 1. Егып, ботакларыннан арындырылган юан булмаган озын агач кәүсәсе; колга 2. Өй, бакча, басу һ. б. әйләнәсендә шундый агач кәүсәләрен казык баганалар арасына буйга салып эшләнгән аралы койма. 3. күч. Комачау, тоткарлык …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 121кисмәк — Юан агачның эчен куышлап яки такталардан коршаулап ясалган зур агач савыт, агач мичкә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 122кушма — I. с. 1. Берничә предмет яки матдә кушылып ясалган 2. Берләшкән, бергә кушылган 3. лингв. Ике яки берничә тамыр сүздән торган. Ике яки берничә җөмләдән торган. II. КУШМА – диал. 1. Буй тактачыклардан ясалган агач савыт, агач чиләк 2. Сал… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 123күмер — (КҮМЕРЛӘНҮ) – 1. Казып табыла торган, ташка әйләнгән үсемлек калдыгыннан торган янучан каты матдә 2. Агач янып көлгә әйләнгәнче сүнгән, кара төстәге калдык. Янып куз хәленә килгән агач кисәге. КҮМЕР КИСЛОТАСЫ – H2CO3 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 124лагун — сөйл. Агач чиләк; кечкенә агач мичкә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 125пирога — Океания халыкларында һәм караибларда: тире яки агач кайрысы белән тышланган яисә агач кәүсәсеннән чокып ясалган озын тар көймә; Каек …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 126подаука — Бер пот әйбер сыешлы агач яки калай савыт. Шул савытка сыярлык, шул савыт тулы. Гомумән иген тутырыр өчен чиләктән зур агач яки калай савыт …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 127рейка — 1. Юка, тар агач такта, планка яки борыс 2. Үлчәү өчен бүлемнәре булган агач борыс, тар такта. Геодезия эшләрендә ике ноктаның чагыштырмача биеклеген билгели торган бүлемле үлчәү таягы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 128тимер — 1. Саф хәлендә ялтыравык ак төстәге каты металл (көнкүрештә шуның углерод катнаш эретмәсен – чуен яки корычны да тимер дип атыйлар) 2. Шул металлдан эшләнгән деталь. Коралның, җайланманың шуннан эшләнгән өлеше чана тимере 3. с. күч. Бик көчле,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге